:

Hur fungerar antagningsprov?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar antagningsprov?
 2. Hur många poäng kan man få på färdighetsprov?
 3. Vad är ett färdighetsprov?
 4. När gör man antagningsprov?
 5. Vad är fri kvot?
 6. Vad krävs för att komma in på Rytmus?
 7. Hur många elever går på Fryshuset?
 8. Hur ser antagningsprov ut?
 9. Är det svårt att komma in på Nackademin?
 10. Hur länge kan man läsa på gymnasiet?
 11. När ska man söka gymnasium?
 12. Vad är en Antagningsgräns?

Hur fungerar antagningsprov?

Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det område de söker. Den provpoäng man får från antagningsproven läggs ihop med betygspoängen och det är den sammanlagda poängen som avgör om man kommer in.

Hur många poäng kan man få på färdighetsprov?

För att bli godkänd krävs minst 10 jurypoäng. Dina poäng från färdighetsprovet adderas sedan med ditt meritvärde från grundskolan. Som mest kan du 420 poäng (340+80) förutsatt att du har 17 betyg från grundskolan. Med 16 betyg är det max 400 poäng (320+80).

Vad är ett färdighetsprov?

Vissa profilklasser kräver särskilda färdigheter i profilämnet. Kravet kan finnas i ämnena bild, musik eller idrott och hälsa. Dessa färdigheter kan testas i ett färdighetsprov som kan användas från och med årskurs 7.

När gör man antagningsprov?

Väljer du att gå vidare, kommer du att få en kallelse via mejl till en obligatorisk provdag som infaller mellan 16 maj och 3 juni på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är fri kvot?

Fri kvot är ett mycket begränsat antal platser på en utbildning som sätts åt sidan för sökande med utländska betyg eller särskilda skäl. Det är den som ansvarar för utbildningen (kommun eller friskola) som beslutar om hur många platser som tillsätts med sökande i fri kvot.

Vad krävs för att komma in på Rytmus?

Vad kan jag bli efter Estetiska programmet? Programmet är högskoleförberedande och du får grundläggande behörighet till universitet/högskola. Ofta får du även särskild behörighet inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Hur många elever går på Fryshuset?

Hur många elever går på skolan? Vi har ca 325 elever på skolan i åk 7-9. Det är fyra klasser i varje årskurs.

Hur ser antagningsprov ut?

Antagningsprovet är obligatoriskt och består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd så har du rätt till det vid Antagningsprovet. Detta påverkar inte den bedömning som görs.

Är det svårt att komma in på Nackademin?

Antagningsprovet är den del i urvalet som ger högst meritpoäng och som ökar dina chanser allra mest att bli antagen. Vi rekommenderar därför alla att skriva antagningsprovet. Utan att skriva antagningsprovet är det svårt att bli antagen till en utbildning.

Hur länge kan man läsa på gymnasiet?

En elev som har börjat läsa på ett nationellt program har rätt att fullfölja sin utbildning. Det innebär att eleven kan fullfölja sin utbildning efter 20 års ålder.

När ska man söka gymnasium?

Gymnasieval: 15 jan. - 15 feb. Sista svarsdag: Reservantagning: 4 aug.

Vad är en Antagningsgräns?

Ibland kan antagningsgränser dvs den siffran som räknas ut på betygen och med vilken man konkurrerar om plats på gymnasiet, förändras mellan det preliminära antagningen och det slutgiltiga beskedet. Det beror på hur många som har sökt en viss utbildning/skola och hur höga betyg de som sökt just "din utbildning", hade.