:

Vad är Asylprövningsenhet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Asylprövningsenhet?
  2. Kan man mejla Migrationsverket?
  3. Vad betyder uppehållstillstånd mm?
  4. Kan man skriva till Migrationsverket?
  5. Vad har Migrationsverket för e post?

Vad är Asylprövningsenhet?

Asylprövningsenheten prövar ungdomens asylskäl och beslutar om uppehållstillstånd och avslag.

Kan man mejla Migrationsverket?

Du kan logga in och skicka meddelanden till oss via Min sida eller skicka mejl via ett formulär. Du kan också hitta telefonnummer och adresser till oss. Det går även att boka tid inför ditt besök och beställa blanketter.

Vad betyder uppehållstillstånd mm?

Det betyder att ni får stanna i Sverige en viss tid, oftast tre år eller 13 månader. När era uppehållstillstånd går ut kan ni ansöka om förlängning. Om ni fortfarande behöver skydd kan ni få uppehållstillstånd i två år till. Efter tre år med uppehållstillstånd i Sverige kan ni ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Kan man skriva till Migrationsverket?

För att kunna skicka in en begäran till Migrationsverket måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan. Migrationsverket ska då, inom fyra veckor, antingen avgöra ditt ärende eller avslå din begäran. För att begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende ska du göra detta skriftligen.

Vad har Migrationsverket för e post?

Migrationsverket Postadress Funktionen för fonderna, Migrationsverket, 601 70 Norrköping E-post fonderna@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se/amif... Manual för Migrationsverkets e-tjänst Ansök om statlig ersättning.