:

När är SACO mässan?

Innehållsförteckning:

  1. När är SACO mässan?
  2. Vad ska man ha på en mässa?
  3. Hur loggar man in på SACO mässan?
  4. Vad är Sacomässan?
  5. Vad är det för skillnad på gudstjänst och högmässa?

När är SACO mässan?

Saco Studentmässa 2022/23 utlandsevent eftermiddag 17 mars och studievalsmässa eftermiddagen 6 april. Dessutom har vi mindre event nästan varje vecka som vi sköter själva, men där den digitala mässan lyfts.

Vad ska man ha på en mässa?

Ni får gärna ha en aktivitet eller tävling kopplad till det ni säljer för att locka besökare. Tänk då på att inte göra montern för plottrig, utan hålla den ren med ett budskap till besökarna. – En riktigt bra monter visar också vad jag som besökare får ut av att använda er produkt eller tjänst.

Hur loggar man in på SACO mässan?

LOGGA IN här så kommer du som medlem åt mer information. Glömt inloggningsuppgifterna? Maila ditt namn och personnummer till Saco[email protected] så hjälper vi dig!

Vad är Sacomässan?

Saco Studentmässa online – Sacomässan.se.

Vad är det för skillnad på gudstjänst och högmässa?

Högmässan är den vanligaste gudstjänsten i Svenska kyrkan. Tidigare användes även begreppet högmässa för huvudgudstjänster utan nattvardsfirande, det som numera kallas högmässogudstjänst eller söndagsgudstjänst. Enligt 1686 års kyrkolag skulle högmässan börja klockan 08.00, vilket senare ändrades.