:

Vem får Tandvårdsintyg?

Innehållsförteckning:

  1. Vem får Tandvårdsintyg?
  2. Kan man nekas vård?
  3. Måste man gå till tandläkaren varje år?
  4. Hur mycket kostar tandvård för hälso- och sjukvård?
  5. Hur mycket Tandvård kan du få i din region?
  6. Vad är kostnaden för tandvård i Sverige?
  7. Vad gäller fri tandvård för barn och ungdomar?

Vem får Tandvårdsintyg?

Du eller läkaren skickar det till tandvårdsenheten, som beslutar om du har rätt till tandvårdsstödet och hur länge det gäller. Du får ett intyg som visar att du har rätt till tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan vara ett kort eller ett digitalt intyg.

Kan man nekas vård?

Patienten har alltid möjlighet att avstå från erbjuden vård. Diagnostik och behandling får bara ske med patientens samtycke. Vissa undantag kan gälla för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.

Måste man gå till tandläkaren varje år?

Har du friska tänder brukar det räcka med en undersökning vartannat eller vart tredje år. Har du flera gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderar vi en årlig koll. Regelbundna besök är viktigt och lönar sig i längden. Det minskar risken för stora och kostsamma behandlingar.

Hur mycket kostar tandvård för hälso- och sjukvård?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri. Tandvård för samma avgift som vid sjukvård gäller vid följande situationer:

Hur mycket Tandvård kan du få i din region?

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som sjukvård inom din region. Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.

Vad är kostnaden för tandvård i Sverige?

Det brukar ibland sägas att kostnaden för tandvård i Sverige är för hög, och att det i sin tur leder till att människor med låg pension inte upplever att de har råd att gå till tandläkaren.

Vad gäller fri tandvård för barn och ungdomar?

Fri tandvård för barn och ungdomar. Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar och det spelar ingen roll om du går till en privat tandläkare eller till Folktandvården.