:

Hur betalar man broavgift?

Innehållsförteckning:

  1. Hur betalar man broavgift?
  2. Hur bokför man broavgift?
  3. Är fakturan betald Transportstyrelsen?
  4. Vad kostar det att åka med bil över Øresundsbron?
  5. Hur bokför man abonnemang?

Hur betalar man broavgift?

Du kan betala infrastrukturavgift på något av följande sätt:

  1. autogiro (endast för privatpersoner och enskild firma)
  2. e-avi (e-faktura)
  3. bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  4. digital brevlåda (om din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning)

Hur bokför man broavgift?

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett särskilt konto för personbilskostnader (huvudkonto 5610) respektive lastbilskostnader (huvudkonto 5620).

Är fakturan betald Transportstyrelsen?

Betalning. Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till konto som myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan.

Vad kostar det att åka med bil över Øresundsbron?

Pendla till Danmark via Öresundsbron med bil eller motorcykel. En enkel kontantbiljett kostar 540 SEK (2022) för en vanlig personbil i betalstation och kan köpas online för 495 SEK. Med ett så kallat Bropass (årsavgift 440 SEK) kostar resan över bron 235 SEK för en enkel resa.

Hur bokför man abonnemang?

Kostnader för mobiltelefoni klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för telekommunikation i kontogrupp 62.