:

Vem är ansvarig för SBA?

Innehållsförteckning:

  1. Vem är ansvarig för SBA?
  2. Vem ansvarar för Brandskyddsdokumentation?
  3. Vad betyder Brandskyddsansvarig?
  4. Hur släcker man en brasa?
  5. Vilken del av en elanläggning orsakar flest bränder?

Vem är ansvarig för SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Vem ansvarar för Brandskyddsdokumentation?

Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som tillsammans ansvarar för att brandskyddsdokumentationen är upprättad och aktuell.

Vad betyder Brandskyddsansvarig?

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

Hur släcker man en brasa?

Se till att det finns vatten att släcka med. Du behöver alltid ha tillgång till vatten för att släcka elden och den kvarvarande glöden med. Även om elden brunnit ut behöver glöden också släckas ordentligt. Vattna gärna marken runt omkring både före och efter du eldat.

Vilken del av en elanläggning orsakar flest bränder?

I rapporten Elsäkerhet i bostäder framgår ett flertal orsaker till elbränder i fasta elinstallationer. Elanläggningar i villa/radhus visar flest brister. Trolig orsak är att anläggningsägaren ofta en person utan egen kunskap om fasta elinstallationer eller regler kring elinstallationsarbeten.