:

Är mödravård gratis?

Innehållsförteckning:

  1. Är mödravård gratis?
  2. Vad gör man på varje besök hos barnmorskan?
  3. Vad gör man på mödravårdscentralen?
  4. Vad gör man hos barnmorskan V 20?
  5. Vad är Specialistmödravården?
  6. Vad är mödrahälsovården?
  7. När går man föräldrakurs?
  8. När får man Specialistmödravård?
  9. Vad innebär ställningstagande igångsättning?

Är mödravård gratis?

När du är gravid erbjuds du att regelbundet besöka barnmorskemottagningen. Det är för att se hur du och fostret mår, och för att förbereda inför förlossningen. Besöken är gratis för dig.

Vad gör man på varje besök hos barnmorskan?

Vanligtvis blir det mellan åtta och tio besök hos barnmorskan. Antalet besök styrs främst av basprogrammet samt efter individuella behov. Barnmorskan upprättar din journal vid inskrivningen. I journalen för barnmorskan in uppgifter om hur du mår, din vikt, provsvar, uppgifter om sjukdomar och läkemedel.

Vad gör man på mödravårdscentralen?

Man arbetar även förberedande inför förlossning, anordnar föräldrautbildning i syfte att utbilda blivande föräldrar inför föräldraskapet. Man handhar även gynekologiska hälsokontroller, tar cellprover, screenar livmoderhals i syfte att upptäcka eventuell cancer. Barnmorskor samarbetar med psykologer och gynekologer.

Vad gör man hos barnmorskan V 20?

Under detta besök kontrollerar barnmorskan livmoderns tillväxt, lyssnar på barnets hjärtljud och känner hur barnet ligger, samt tar ditt blodtryck. Om du inte har fött barn till graviditetsvecka 41+0 görs en kontroll på specialistmottagningen för gravida.

Vad är Specialistmödravården?

Vad är specialistmödravård och när behövs det? Jane Fogelström: Specialistmödravården är mottagningar för dem som behöver extra vård och behandling under graviditeten. Barnmorskan kan också skicka en remiss till specialistmödravården om den gravida har haft komplicerade graviditeter eller förlossningar tidigare.

Vad är mödrahälsovården?

Barnmorskan kan hjälpa till med hälsovård och kontroller under graviditet, ge preventivmedelsrådgivning och ta cellprov för att upptäcka cellförändringar i livmoderhalsen för att förebygga livmoderhalscancer. Mottagningarna inom mödrahälsovården brukar kallas barnmorskemottagning eller mödravårdscentral, MVC.

När går man föräldrakurs?

Runt vecka 20 är det dags för föräldrautbildning för dig som vill. Här får du ta del av värdefull information om att föda barn, amning, parrelationen och mycket annat.

När får man Specialistmödravård?

Till specialistmödravården blir du remitterad av din barnmorskemottagning om du behöver extra övervakning under din graviditet. Ibland händer saker under graviditeten som gör att vi måste hålla den blivande mamman under extra uppsikt.

Vad innebär ställningstagande igångsättning?

Bedömningen görs utifrån hur livmodertappen är riktad i slidan, hur mjuk den är samt om den är öppen. Utifrån livmodertappens mognad bestäms sedan vilken metod som är mest lämplig för igångsättning. Det är vanligt att flera metoder användas för att förlossningen ska starta.