:

Är det värt att teckna Gravidförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Är det värt att teckna Gravidförsäkring?
  2. Hur sent kan man teckna Gravidförsäkring?
  3. Varför ska man ha en Gravidförsäkring?
  4. Hur skickar jag in Moderskapsintyg?
  5. Hur får man Moderskapsintyg?
  6. När ska man köpa Gravidförsäkring?

Är det värt att teckna Gravidförsäkring?

En gravidförsäkring är viktig att ha men du bör vara medveten om att ersättningen i många fall är låg. Från Försäkringskassan kan du ha rätt till ersättning om du skulle bli sjukskriven och som boende i Sverige har du rätt till sjukvård.

Hur sent kan man teckna Gravidförsäkring?

Försäkringen ger i första hand ett skydd till barnet i magen, men det ingår även ett skydd för dig som är gravid. Du som är gravid omfattas av försäkringen från graviditetsvecka 10, och barnet får skydd från graviditetsvecka 23. Försäkringen gäller sedan till och med barnets sexmånadersdag.

Varför ska man ha en Gravidförsäkring?

Den viktigaste anledningen till att köpa en gravidförsäkring är att ge ett skydd åt barnet du väntar. Det finns ingen annan försäkring som gäller för ofödda barn. I den gravidförsäkring du betalar för ingår det ersättning för vissa medfödda diagnoser.

Hur skickar jag in Moderskapsintyg?

Hur anmäler jag till Försäkringskassan att jag väntar barn? Skicka in ditt intyg om graviditet (moderskapsintyg). Intyget fungerar som din anmälan om föräldrapenning. Skicka intyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Hur får man Moderskapsintyg?

(MVC) får du ett moderskapsintyg. Intyget kan du skicka till Försäkringskassan. Det fungerar som en anmälan om föräldrapenning. När vi tagit emot intyget får du mer information om föräldrapenning från oss.

När ska man köpa Gravidförsäkring?

Så tidigt som möjligt under graviditeten. Även om försäkringen för barnet börjar gälla först från graviditetsvecka 22 så ersätts angivna diagnoser i ett tidigare skede om försäkringen var betald senast dagen innan upptäckten.