:

Får jag öka farten när jag blir omkörd?

Innehållsförteckning:

  1. Får jag öka farten när jag blir omkörd?
  2. Får du köra om i en korsning där detta varningsmärke sätts upp?
  3. Vilket körfält ska du välja om den högsta tillåtna hastigheten är 90 km h?
  4. Får motorcyklar köra på vägrenen?
  5. Är det tillåtet att köra om flera bilar?
  6. Får man fortsätta köra i vänster körfält efter omkörning?
  7. Vad är avstånd till plankorsning?
  8. Kan man bli av med körkortet om man kör för långsamt?

Får jag öka farten när jag blir omkörd?

Håll till höger (om vägrenen är fri kan du köra ut på den för att underlätta). Öka inte farten (sänk farten om det behövs). Du är skyldig att underlätta för den som kör om, även om omkörningen är felaktig och farlig.

Får du köra om i en korsning där detta varningsmärke sätts upp?

I samband med korsningar där högerregeln gäller. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon eller köra om på höger sida om föraren framför dig tydligt visar att hen ska svänga vänster. Strax innan och i järnvägskorsningar utan bommar eller signaler. Undantag: Du får köra om tvåhjuliga fordon i denna situation.

Vilket körfält ska du välja om den högsta tillåtna hastigheten är 90 km h?

Normalt ska du välja det körfält som är längst till höger i din färdväg. Det brukar vara lägst hastighet i körfältet längst åt höger och högst hastighet i körfältet längst åt vänster. Om hastighetsbegränsningen är högre än 70 km/h får vanligen omkörning bara ske till vänster.

Får motorcyklar köra på vägrenen?

I normala fall så får du inte heller köra motorcykelvägrenen om kantlinjen är heldragen, men det är tillåtet att: Gå och cykla (ej tillåtet på motorväg eller motortrafikled). Köra moped klass 1 och 2 (ej tillåtet på motorväg eller motortrafikled).

Är det tillåtet att köra om flera bilar?

Skall du köra om flera fordon i följd, kontrollera då att inte någon framför dig byter körfält för att köra om. När någon som kör snabbare närmar sig bakifrån, skall du gå tillbaka till det högra körfältet och släppa förbi denne.

Får man fortsätta köra i vänster körfält efter omkörning?

Om du kör i höger körfält, så fortsätt i körfältet men var uppmärksam på om någon håller på att köra om dig. Om du kör i vänster körfält, så avsluta eller avbryt omkörningen. Ge tecken åt höger och byt körfält, men tänk på att du har väjningsplikt mot fordon i det högra körfältet.

Vad är avstånd till plankorsning?

Den skylt som trafikanten möter först är den skylt som har tre streck. Den sitter 150 meter från järnvägen. Nästa skylt med två streck sitter 100 meter från järnvägen och närmast järnvägen sitter skylten med ett streck som sitter 50 meter från järnvägen.

Kan man bli av med körkortet om man kör för långsamt?

Du får inte hindra annan trafik i onödan men nej du får varken böter eller indraget körkort om du kör 50 km/h på en 70 väg. Är väl bara att köpa en snabb bil så man kommer om folk enkelt eller börja köra mc. Förvisso men man får inte heller hålla omotiverat låg hastighet.