:

Varför bokförs årets resultat på ett Kostnadskonto?

Innehållsförteckning:

  1. Varför bokförs årets resultat på ett Kostnadskonto?
  2. Är årets resultat samma som vinst?
  3. Hur ska man bokföra vinstskatten och årets resultat?
  4. Hur påverkar årets resultat det egna kapitalet?
  5. Vad är redovisat resultat?
  6. Vilka konton ska nollas i bokslutet?
  7. Hur räknar man ut balanserat resultat?

Varför bokförs årets resultat på ett Kostnadskonto?

Årets resultat bokförs i samband bokslutet så att det skapas en balans i balansräkningen mellan tillgångar å ena sidan och eget kapital & skulder å andra sidan samt en balans i resultaträkningen mellan intäkter å ena sidan och kostnader å andra sidan.

Är årets resultat samma som vinst?

Årets resultat kan också kallas för årets vinst eller årets förlust, beroende på vad resultatet visar. Det är på årsstämman som det beslutas om hur årets resultat ska disponeras. Förslaget från styrelsen till resultatdisposition ska sedan finnas med i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Hur ska man bokföra vinstskatten och årets resultat?

När du har bokfört alla bokslutshändelser ska du bokföra årets vinst/förlust på konto [8999] och konto [2019], Årets resultat. Använder du ett program framgår det beräknade resultatet av resultatrapporten. Årets vinst [8999] bokförs mot konto [2019], Årets resultat. Därmed ökar det egna kapitalet med 50 000 kr.

Hur påverkar årets resultat det egna kapitalet?

I samband med att företaget gör ett bokslut bokförs årets resultat i eget kapital. Om årets resultat är positivt ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt minskar värdet på eget kapital.

Vad är redovisat resultat?

Redovisat resultat är lika med summan av samtliga intäkter i resultaträkningen minskat med samtliga kostnader. Periodens redovisade resultat motsvaras av samma belopp i balansräkningen under posten fritt eget kapital. Redovisat resultat för hela räkenskapsåret är årets resultat.

Vilka konton ska nollas i bokslutet?

De vanliga kontona som ska nollas ner dit är 2012, 2013, 20. Då får man en enda summa kvar, och det är den som är det egna kapitalet.

Hur räknar man ut balanserat resultat?

Man räknar ut balanserat resultat genom att slå samman ett företags totala vinster och förluster från året innan och gör även avdrag för eventuella utdelningar inom bolaget.