:

Vad händer om man inte trivs på gymnasiet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man inte trivs på gymnasiet?
  2. Är gymnasiet jobbigt?
  3. Vill inte gå på gymnasiet?
  4. Vad ska man tänka på första dagen på gymnasiet?
  5. Kan man se Klasslistor?
  6. Hur kollar man klasslista?

Vad händer om man inte trivs på gymnasiet?

Då är det antingen ett Introduktionsprogram där du kan läsa upp betygen eller ett yrkesförberedande program som du är behörig för som gäller. Prata med din studie-och yrkesvägledare om detta så att du förstår vad det är som krävs för att du ska kunna byta till ett högskoleförberedande program.

Är gymnasiet jobbigt?

Det kan finnas många orsaker till att du inte trivs på din utbildning, till exempel att den är tråkig, att du känner dig ensam eller att du har svårt att hänga med. Men det finns en hel del du kan göra för att det ska bli bättre. Ibland kommer du kanske på en lösning själv, ibland kan du behöva andras hjälp.

Vill inte gå på gymnasiet?

Man behöver inte gå i gymnasieskolan, men det är svårare att få jobb om man inte gjort det. Om du hellre vill söka arbete så kan du göra det, då är det är bra att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Man kan läsa på gymnasienivå även på folkhögskola som är en annan skolform, se nästa fråga.

Vad ska man tänka på första dagen på gymnasiet?

Första dagen är det vanligt att lärarna genomför lära-känna varandra "övningar" men, för övrigt, brukar man inte göra något "särskilt" första dagen på gymnasiet, förutom att ge ganska mycket information: shemat, reglerna, namnen på skolpersonal med mera.

Kan man se Klasslistor?

Klasslistor - Riksarkivet - Sök i arkiven. Namn på exempelvis person, organisation eller myndighet. Ort är namn på exempelvis församling, kommun, stad eller län.

Hur kollar man klasslista?

Stadsarkivet har klasslistor från samma skolor och samma tid som betygen. Övriga klasslistor som är inte med i listan finns på skolorna.