:

Får en dragerad tablett krossas?

Innehållsförteckning:

  1. Får en dragerad tablett krossas?
  2. Varför ska man läsa bipacksedeln innan man börjar ta ett läkemedel?
  3. Hur ser tabletten ut i princip kan krossa?
  4. Kan man dela på en Viagra?
  5. Vad står på en bipacksedel?
  6. Vad betyder att biverkningar är dosberoende?
  7. Vad är Lergigan 25 mg?
  8. Kan man mosa p piller?
  9. Kan man ta stolpiller oralt?

Får en dragerad tablett krossas?

​i matsmältningskanalen. Vissa läkemedel kan irritera huden eller slemhinnan i munnen och matsmältningskanalen. Sådana läkemedel är dragerade med ett filmöverdrag som skyddar huden eller slemhinnorna i munnen och matsmältningskanalen från irriterande inverkan. Dessa tabletter bör inte halveras eller krossas.

Varför ska man läsa bipacksedeln innan man börjar ta ett läkemedel?

Läkaren har skyldighet att berätta om ett läkemedel påverkar körförmågan, men du är själv ansvarig för att avgöra om du kan ge dig ut i trafiken. I bipacksedeln finns information om läkemedlet kan påverka körförmågan.

Hur ser tabletten ut i princip kan krossa?

Tablettkrossaren krossar enkelt och snabbt tabletter till små delar. Läs alltid i bipacksedeln för ditt läkemedel, där det står om det inte är lämpligt att dela eller krossa tabletten (vilket kan vara vanligt vid depot-tabletter, retard-tabletter och liknande).

Kan man dela på en Viagra?

Tabletten kan delas i fyra lika stora doser. Sildenafil är avsett för behandling av vuxna män med erektil dysfunktion, vilket är en oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet.

Vad står på en bipacksedel?

Bipacksedel (Patient Information Leaflet, PIL) är den tryckta information som följer med ett läkemedel. Den vänder sig till användaren av läkemedlet och innehåller uppgifter om hur det verkar, hur det ska användas och eventuella bieffekter.

Vad betyder att biverkningar är dosberoende?

Utmärkande för typ A-reaktioner är biverkningar som är teoretiskt förutsägbara, vanligen dosberoende och försvinner oftast på sänkt dos eller vid utsättning av läkemedlet. Typ B-reaktioner innebär vanligen en påverkan som man inte väntar sig utifrån de kända farmakologiska effekterna av läkemedlet.

Vad är Lergigan 25 mg?

Det används mot klåda och allergiska besvär. Medicinen fungerar genom att ta bort effekten av histamin som ger allergiska reaktioner. Lergigan är också lugnande och kan användas mot till exempel ångest eller nervositet. Lergigan finns som tablett i doserna 5mg, 25 mg och 50 mg.

Kan man mosa p piller?

Ibland står det på förpackningen att tabletterna måste sväljas hela. Då får du inte dela eller krossa dem.

Kan man ta stolpiller oralt?

Att ta läkemedel i ändtarmen kan vara ett alternativ till läkemedel som du sväljer. Läkemedlen kan också användas för att behandla sjukdomar eller besvär i tarmen. Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln.