:

Hur kan hantering av sopor göras mer hållbart?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan hantering av sopor göras mer hållbart?
  2. Hur sorterar man pappersservetter?
  3. Hur ska man återvinna bakplåtspapper?
  4. Vad finns det för tillstånd för avfallstransporter och vilka ger ut detta?
  5. Hur sorterar man färgade servetter?
  6. Vart slänger man hushållspapper?
  7. Kan man återvinna bakplåtspapper?
  8. Vad innebär det att återvinna?

Hur kan hantering av sopor göras mer hållbart?

Matavfallet ska minska. Minst 50% av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara senast 2020 och minst 40% ska behandlas så att också energin tas tillvara. Återanvändningen av hushållens avfall ska öka. Materialåtervinningen av hushållens avfall ska öka.

Hur sorterar man pappersservetter?

- kan läggas både i restavfall/soppåsen eller i den bruna påsen för matavfall.

Hur ska man återvinna bakplåtspapper?

Lämnas till: Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.

Vad finns det för tillstånd för avfallstransporter och vilka ger ut detta?

Tillstånd från Naturvårdsverket för gränsöverskridande avfallstransport gäller bara själva gränspassagen. Tillstånd för avfallstransporter söks hos den länsstyrelse som transporten startar eller slutar.

Hur sorterar man färgade servetter?

Sortera så här: Tidigare sorterades färgade servetter som restavfall på grund av gifter i färgen, men numera ska de i många kommuner läggas i komposten.

Vart slänger man hushållspapper?

Lämnas till: Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.

Kan man återvinna bakplåtspapper?

Bakplåtspapper sorteras som pappersförpackningar ÅTERVINNING De pappersförpackningar du sorterar ut blir råvara för ny kartong.

Vad innebär det att återvinna?

Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material.