:

Hur anmäler pappan 10 dagar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur anmäler pappan 10 dagar?
  2. Hur ansöker man om pappadagar?
  3. När ska pappan anmäla sig till Försäkringskassan?
  4. När måste man ansöka om pappadagar?
  5. När kan man ta ut pappaledighet?

Hur anmäler pappan 10 dagar?

För att kunna ansöka om 10-dagar på Mina sidor måste båda föräldrarna ha svenska personnummer eller samordningsnummer. Om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer men inte den andra föräldern kan du istället ansöka på blankett. Ring kundcenter på 0771‑524 524 för att beställa en blankett.

Hur ansöker man om pappadagar?

En medarbetare som har blivit förälder, men inte varit gravid, har rätt att vara ledig i samband med att barn föds eller adopteras. Det är Försäkringskassan som betalar ersättning för 10-dagar till medarbetaren. Du som arbetsgivare betalar ingenting.

När ska pappan anmäla sig till Försäkringskassan?

Bekräfta faderskap eller föräldraskap För att den andra föräldern också ska kunna bli vårdnadshavare och få sina föräldrapenningdagar måste ni bekräfta faderskapet eller föräldraskapet. Under barnets första 14 dagar kan ni göra det digitalt via en e‑tjänst hos Skatteverket.

När måste man ansöka om pappadagar?

Ditt faderskap eller föräldraskap måste vara fastställt innan du kan få ersättning för 10 dagar, men kom ihåg att ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet. Om du är gift med den som födde barnet behöver du inte bekräfta föräldraskapet.

När kan man ta ut pappaledighet?

Du kan ta ut föräldraledighet tills barnet är 12 år För barn födda den 1 januari 2014 eller senare har du möjlighet att ta ut föräldraledighet till den dag barnet fyller 12 år eller slutar årskurs 5. Från 4 års ålder kan du däremot bara spara 96 av dina totalt 480 dagar om du får ett barn.