:

Hur börjar svinkoppor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur börjar svinkoppor?
  2. Vad är Stafylokockinfektioner?
  3. Vad är stafylokocker och hur smittar de?
  4. Hur ser torra svinkoppor ut?
  5. Vad får man svinkoppor av?
  6. Hur vet man om man har stafylokocker?

Hur börjar svinkoppor?

Svinkoppor brukar börja med att det syns ett eller flera små utslag på huden. Utslagen blir sedan till en blåsa med vätska. Utslagen kan klia och svida. Ibland blir huden i ett visst område endast röd och glansig.

Vad är Stafylokockinfektioner?

Gula stafylokocker är vanliga bakterier som du kan bära på utan att ha några besvär. Bakterierna kan också ge upphov till bland annat matförgiftning, infekterade sår och ibland allvarliga infektioner i blodet. Lindriga infektioner brukar läka av sig själv, men ibland behövs behandling med antibiotika.

Vad är stafylokocker och hur smittar de?

Du kan bära på bakterien MRSA utan att ha några besvär. Ibland orsakar MRSA infektioner, framför allt på huden. Oftast går infektionen över av sig själv, men ibland behövs antibiotika.

Hur ser torra svinkoppor ut?

Den vanligaste formen av svinkoppor börjar ofta som en eller flera små prickar som kan klia. På ljus hud ser prickarna röda ut, på mörk hud kan det vara svårare att se. Prickarna övergår i varfyllda blåsor som sedan täcks av honungsfärgade (gulbruna) skorpor. I vissa fall blir huden bara röd, irriterad och glansig.

Vad får man svinkoppor av?

Bakterierna sprids från en smittad person till en annan antingen genom direkt hudkontakt eller också indirekt via något föremål, till exempel en leksak, som tidigare varit i kontakt med den smittade personen. Då utslagen ofta kliar är det lätt att bakterierna på fingrarna.

Hur vet man om man har stafylokocker?

Gula stafylokocker kan orsaka olika sorters hudinfektioner med utslag och bölder. De kan också orsaka en infektion i ett sår. Då blir såret rött, svullet och gör ont.