:

När kan barn säga l?

Innehållsförteckning:

  1. När kan barn säga l?
  2. Varför träna på Munmotorik?
  3. Varför säger barn L istället för R?
  4. När behöver barn logoped?
  5. Vad är Munmotorik?
  6. Varför kan jag inte säga r?
  7. Kan alla lära sig att säga r?

När kan barn säga l?

Träning av L-ljudet kan påbörjas vid 4–5-års ålder. Om intensiv hemträning inte leder till resultat, kan barnet besöka talterapeut för att få stöd för hemträning.

Varför träna på Munmotorik?

En fungerande munmotorik ger en bra grund att lära sig eller öva olika språkljud. Genom munmotorikövningar blir barnet mera medvetet om hur munnen ser ut, hur tungan rör sig och hur olika rörelser känns i munnen.

Varför säger barn L istället för R?

Det vanligaste är att barnet byter ut r-ljudet mot j eller l. För att försäkra sig om att barnet hör skillnad på om ordet är ros eller jos, eller kanske rök eller lök, använder ni rimorden nedan. Om barnet säger jöd istället för röd använder ni r-j orden. Om barnet säger löd istället för röd använder ni r-l orden.

När behöver barn logoped?

Mellan tre och fem års ålder bör man söka hjälp hos en logoped om talet är mycket svårt att förstå. Om logopeden då rekommenderar er att vänta, beror det ofta på att barnet ännu inte är moget för den typen av träning, och det kommer alltså vara bortkastad tid och energi att sätta in en logopedbehandling.

Vad är Munmotorik?

Munmotorik är förmågan att röra på munnens olika delar. Funktionen påverkas av muskelstyrka, känsel och rörlighet hos musklerna i och runt munnen. Munmotoriska svårigheter kan påverka tuggförmågan, kontroll över saliven, mimik, muskelspänning i ansiktet och även inverka på talet.

Varför kan jag inte säga r?

Rhotacism eller rotacism är en talstörning där talaren inte kan uttala r-ljud. Vanligen byter talaren ut dessa mot ett närliggande ljud, som j- eller w-ljud. R-ljuden tillhör de sista språkljuden som ett barn bemästrar. Talstörningen kan därför påminna om ett barns tal.

Kan alla lära sig att säga r?

Förutsättningar för att träningen ska bli lyckad är att den görs på ett roligt sätt och att barnet själv vill träna och lära sig r-ljudet. Tänk på att r-ljudet man tränar på ofta går bra just i träning, men att det tar lång tid att lära sig att använda r-ljudet i det vardagliga talet. Ha tålamod.