:

Vad är analysfasen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är analysfasen?
 2. Vilka är de tre faserna i ett säljsamtal?
 3. Hur kan man bemöta invändningarna på ett bra sätt?
 4. Vad är viktigt att en säljare gör efter ett avslut?
 5. Vad är ett säljargument?

Vad är analysfasen?

2) Analysfasen - här lär du känna kundens behov och då ska du vara bra på att ta reda på behoven. Intervjumetoder övar vi på i denna fas. 3) Utbytesfasen - denna fas innebär att säljaren presenterar en lösning och motiverar varför just denna/dessa lösningar är bra.

Vilka är de tre faserna i ett säljsamtal?

Fem steg i ett lyckat säljsamtal

 • Kontaktfas. Det första intrycket är ofta avgörande. ...
 • Behovsanalys. Nu är det dags att komma till saken. ...
 • Presentationen. Ju bättre du har varit på att ställa rätt frågor, desto kortare blir presentationsfasen. ...
 • Hantera invändningar. ...
 • Affär eller överenskommelse.

Hur kan man bemöta invändningarna på ett bra sätt?

Här listar jag några tips på hur du kan göra för att bemöta en invändning som ett proffs:

 1. Håll med kunden. Använd uttryck som ”jag förstår vad du menar”. ...
 2. Visa förståelse och undersök invändningen. ...
 3. Lös problemet. ...
 4. Ta en paus för eftertanke. ...
 5. Styr samtalet vidare. ...
 6. Referera till tredje person.

Vad är viktigt att en säljare gör efter ett avslut?

Vad vi som säljare kontinuerligt behöver påminnas om är att det för kundens del inte handlar om ett avslut. Det handlar om början på någonting. Kunden vill uppnå något eller förbättra något med vår produkt eller tjänst, så utifrån kundens synvinkel är det inte ett avslut. Något ska hända efter avslutad affär.

Vad är ett säljargument?

Vanligtvis definieras säljargument som: Ett sätt att tala för att övertyga dig om att köpa något. Men saken är den: Människor gillar inte säljsnack. Våra hjärnor är skapade att moststå försäljningsbudskap. Ett säljargument får inte handla om att övertyga en potentiell kund att göra ett köp.