:

Får en journalist skriva vad som helst i tidningen?

Innehållsförteckning:

 1. Får en journalist skriva vad som helst i tidningen?
 2. Vad behandlas i Yrkesreglerna?
 3. Vad behandlas i Publicitetsreglerna?
 4. Vad är publicistiska reglerna?
 5. Vad innebär begreppet pressetiska regler?

Får en journalist skriva vad som helst i tidningen?

Pressetik. Innebär denna frihet att journalister får skriva vad som helst? Svaret på frågan är nej och stavas pressetik. Pressetikens uppgift är att se till att den frihet som grundlagen ger används på ett ansvarsfullt sätt.

Vad behandlas i Yrkesreglerna?

Reglerna. Sedan oktober 2014 lyder reglerna: Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.

Vad behandlas i Publicitetsreglerna?

Dessa etiska regler är i korthet:

 • Att ge korrekta nyheter.
 • Att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter.
 • Respektera den personliga integriteten.
 • Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder.
 • Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter.
 • Vara försiktig med att publicera namn.

Vad är publicistiska reglerna?

Överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 8. Iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om respekt för enskildas privatliv.

Vad innebär begreppet pressetiska regler?

De pressetiska reglerna finns till för att journalister ska kunna avgöra vad som är okej att skriva och vad som är att gå över gränsen, särskilt när det gäller publiceringar som handlar om enskilda individer. Målet är att ingen ska behöva bli sårad eller utnyttjad av en publicering.