:

Hur kan man förbereda sig inför det första mötet med en person som vårdas?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man förbereda sig inför det första mötet med en person som vårdas?
 2. Hur kallar man till en SIP?
 3. När kan man nekas vård?
 4. Vad betyder maktbalans inom vården?
 5. Hur skriver man en SIP?
 6. Får inte rätt vård?
 7. Vad ska ni tänka på när det gäller bemötande och kommunikation?
 8. Hur anmäler man sjukvården?

Hur kan man förbereda sig inför det första mötet med en person som vårdas?

Tips att förbereda dig inför mötet Tänk igenom vad den du träffar behöver veta om dig och den sällsynta diagnosen och hur du sammanfattar det. Det kan vara bra att skriva ned stödord. Testa mallen ”min-vårdhistoria”, ”patient-CV” och ”akutkort” lite längre ned på sidan som kan fungera i detta sammanhang.

Hur kallar man till en SIP?

Den som hjälper dig att bjuda in till ett SIP-möte är oftast den som också får ansvaret för planen. Den personen kallas då ofta för SIP-samordnare eller SIP-stödjare. Du behöver inte ha något pågående stöd för att starta en SIP. Men du behöver visa att du har behov av stöd från mer än ett håll.

När kan man nekas vård?

Patienten har alltid möjlighet att avstå från erbjuden vård. Diagnostik och behandling får bara ske med patientens samtycke. Vissa undantag kan gälla för patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och smittskyddslagen.

Vad betyder maktbalans inom vården?

Ändrad maktbalans Patientens ökade kunskap om den egna hälsan kommer att tvinga fram förändringar i vårdens strukturer och hierarkier, tror Ann Johansson. – Det viktiga är att maktbalansen förändras och då måste vi alla reflektera över vårt sätt att arbeta.

Hur skriver man en SIP?

Det här ska stå i SIP:

 1. dina kort- och långsiktiga mål.
 2. vilka behov du har idag.
 3. vilka insatser som kan erbjudas för att nå dina mål.
 4. när insatserna ska ges.
 5. hur insatserna ska ges.
 6. vem som ansvarar för vad.
 7. vem som ska vara huvudansvarig för SIP.
 8. när ska insatserna i planen följas upp och utvärderas.

Får inte rätt vård?

Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.

Vad ska ni tänka på när det gäller bemötande och kommunikation?

Kunskap, självreflektion och vårdenhetens arbetssätt kan skapa förutsättningar för ett bra möte. Kunskap, självreflektion och organisation kan underlätta för ett gott interkulturellt bemötande. Respektfullt bemötande försvåras av människors behov att klassificera och dela in individer i vi respektive dem.

Hur anmäler man sjukvården?

Lämna synpunkter eller klagomål

 1. Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling.
 2. Du kan också kontakta patientnämnden i din region.
 3. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.