:

Vad är rekordet i Beep-test?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är rekordet i Beep-test?
 2. Hur långt springer man på Beep-test?
 3. Har någon klarat Beeptestet?
 4. Hur många nivåer finns det på Beep-test?
 5. Hur vet jag om jag har bra kondition?
 6. Hur lång tid tar ett Yo Yo test?
 7. Hur tränar man inför Beeptest?
 8. Vad ska man få på Beep test?
 9. Vad är Harres test?
 10. Hur gör man Yo-Yo test?
 11. Vad är ett bra resultat på Yoyo test?
 12. Vad är bra resultat på Yoyo test?
 13. Vad är Isokai test?

Vad är rekordet i Beep-test?

Har man klarat hela testet har man sprungit 4 940 meter på 22 minuter.

Hur långt springer man på Beep-test?

Syftet med ett beep-test är att deltagarna ska uppnå maximal hjärtfrekvens och med det maximal syreupptagningsförmåga. Detta görs genom att deltagarna ska springa mellan två linjer med ett avstånd på 20 meter från varandra, så många gånger som de orkar.

Har någon klarat Beeptestet?

Beep-testet, en skröna Hans stämpel som slitvarg har länge kryddats av rykten som gjort gällande att han är den enda, tillsammans med Gunde Svan, som klarat det beryktade "beep-testet".

Hur många nivåer finns det på Beep-test?

Det finns flera olika test som har olika antal nivåer. Ett vanligt test har 21 nivåer. Varje nivå tar ungefär lika lång tid (60-66 sekunder), alltså ökar antalet vändor per nivå ju högre upp man kommer. Har man klarat hela testet har man sprungit 4 940 meter på 22 minuter.

Hur vet jag om jag har bra kondition?

Så mäter du din kondition VO2 testet utförs på en speciell träningscykel en s.k. cykelergometer. Du cyklar under några minuter samtidigt som din puls registreras. Utifrån det registrerade puls-värdet kan vi beräkna ditt konditionsvärde.

Hur lång tid tar ett Yo Yo test?

Yo-Yo Intermittent Recovery Test, ibland förkortat YYIR eller Yo-Yo-test, utvärderar en individs förmåga att utföra upprepade högintensiva aeroba intervaller (2×20 meter) med en kort vila (10 sekunder).

Hur tränar man inför Beeptest?

Låt säga att man kör lätt jogg innan man börjar testet i kanske 15 minuter. Själva beep-testet håller ju sedan på beroende på hur länge man orkar, men låt säga att man orkar till nivå 12, vilket betyder 12 minuter, alltså är man aktiv i totalt ca 27 minuter.

Vad ska man få på Beep test?

Om man tittar på vad en vanlig, fullt frisk människa bör kunna klara av brukar man tala om nivå 7 och det femte pipet, då har man sprungit 1120 meter på lite mer än 6 minuter. Det är en rekommendation på vad man bör klara, men glöm inte bort att undantag förekommer.

Vad är Harres test?

Harres test kombinerar flera koordinativa egenskaper med snabbhet, explosivitet samt rörlighet. Testet innehåller accelerationer, kullerbytta, riktningsförändringar samt snabba nedhukningar genomfört i ett visst mönster.

Hur gör man Yo-Yo test?

Yoyo-testet är ett konditionstest utformat av Jens Bangsbo speciellt för fotbollspelare. Testet mäter förmågan att kunna återhämta sig genom korta promenader under upprepade intervaller, ett uthållighetstest med andra ord.

Vad är ett bra resultat på Yoyo test?

Yo-Yo Intermittent Recovery Test har visat sig korrelera bra med en individs aeroba kapacitet och syreupptagningsförmåga (VO2-max) bland idrottare på olika nivå i en rad idrotter.

Vad är bra resultat på Yoyo test?

Resultatet för Coopertestet var; hög-nivå 30m, mellan-nivå 29m och låg-nivå 29m, utan signifikanta skillnader mellan grupperna (p>0,05). Yo-Yo IR1 resultaten var; hög-nivå 22m, mellan-nivå 19m och låg-nivå 16m.

Vad är Isokai test?

ISOKAI-testet är ett muskelstyrketest. Börja träna i god tid inför testerna. Det är viktigt att du tränar allsidigt och balanserat. Som stöd kan du skriva ut en lista på övningarna där du fyller i antal repetitioner och/eller vikt för respektive övning.