:

Hur öppnar jag ett konto hos Nordea?

Innehållsförteckning:

  1. Hur öppnar jag ett konto hos Nordea?
  2. Hur hittar man sitt Arbetsgivarnummer?
  3. Har jag konto på Nordea?
  4. Är jag anmäld till Swedbanks Kontoregister?
  5. Hur ser man sitt kontonummer?

Hur öppnar jag ett konto hos Nordea?

Hej. Vad roligt att du vill bli kund hos Nordea! För att ansöka om att bli kund online behöver du ha ett Mobilt BankID. Du identifierar dig med Mobilt BankID på nästa sida efter att du har klickat på "Börja här" knappen till höger.

Hur hittar man sitt Arbetsgivarnummer?

I lönespecifikationspostens fasta del ligger den typ av information som har fastslaget innehåll. Posttyp 3 1 AN P00. Arbetsgivar- nummer 6 4 N Ett sexställigt arbetsgivarnummer som arbetsgivaren eller utbetalaren fått vid tecknande av avtal om utbetalning via Nordeas lönetjänst (samma som på nettolöneposten).

Har jag konto på Nordea?

Var hittar jag kontonummer och kontoutdrag? Du hittar information om konton och kontonummer i nätbanken och mobilbanken under "Översikt".

Är jag anmäld till Swedbanks Kontoregister?

Swedbank genomför kontokontroll av samtliga bankkonton som registrerats i vårt kontoregister. För att kontoanmälan skall godkännas, ska personnumret tillhöra kontohavaren eller medkontohavaren. Om du har ett s.k. samordningsnummer istället för personnummer kan du anmäla ditt konto utan e-legitimation. Fr.

Hur ser man sitt kontonummer?

Om clearingnumret börjar på siffran 7 är hela bankkontonumret (inklusive clearingnumret) 11 siffror långt och clearingnumret är de 4 första siffrorna. Om clearingnumret börjar på siffran 8 är bankkontonumret 15 siffror långt och clearingnumret är de 5 första siffrorna.