:

Vilka är skolans värdegrunder?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är skolans värdegrunder?
 2. Vilken värdegrund har du?
 3. Vad är din värdegrund?
 4. Hur kan man arbeta med de fungerande funktionerna i fokus?
 5. Varför är det viktigt att ha en värdegrund?

Vilka är skolans värdegrunder?

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Vilken värdegrund har du?

”Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.”

Vad är din värdegrund?

Men vad är en värdegrund egentligen, och hur definierar du vad det är för dig? Fundera på vad din verksamhet står för, vilka moraliska och etiska ståndpunkter ditt företag har och vilka igenkänningsfaktorer ditt varumärke är ett uttryck för.

Hur kan man arbeta med de fungerande funktionerna i fokus?

Här kommer några tips som du kan använda för att uppnå en mer fungerande lärmiljö:

 • Kunskap är nyckeln! ...
 • Samarbeta med vårdnadshavare. ...
 • Lyssna på eleven. ...
 • Bemötande. ...
 • Aktivera mera! ...
 • Starta och avsluta på samma sätt. ...
 • Förutsägbarhet. ...
 • Tydliga mål.

Varför är det viktigt att ha en värdegrund?

Varför är värdegrunder och företagskultur så viktigt? Värdegrunderna visar vad som värdesätts av företaget. De hjälper personalen att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut ska tas. Värdegrunderna kan även användas för att motarbeta och minimera ett negativt och oönskat beteende.