:

Hur lägger jag ner min enskilda firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägger jag ner min enskilda firma?
 2. Hur lägger man ner ett företag?
 3. Vad kostar det att lägga ner ett företag?
 4. Hur fungerar skalbolag?
 5. När upphör enskild firma?

Hur lägger jag ner min enskilda firma?

Det finns flera sätt att avveckla sin enskilda näringsverksamhet på:

 1. Lägga ner och avsluta företaget.
 2. Sälja företaget.
 3. Överlåta företaget till nästa generation genom arv, testamente eller gåva.
 4. Ansöka om att företaget ska försättas i konkurs.
BE

Hur lägger man ner ett företag?

Metoder för att avveckla själva aktiebolaget

 1. Likvidation. En likvidation innebär att ett aktiebolag blir upplöst . ...
 2. Konkurs. Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, används för att betala bolagets skulder.
 3. Fusion. ...
 4. Delning.
BE

Vad kostar det att lägga ner ett företag?

Den fasta avgiften till Bolagsverket för själva anmälan och kallelse på borgenärer finns alltid på Bolagsverkets hemsida under ”Likvidationer”. Den aktuella avgifter ligger på 1725 kronor i bara startavgifter. Utöver denna avgift tillkommer även kostnaden för likvidator.

Hur fungerar skalbolag?

Ett skalbolag är ett aktiebolag som vid överlåtelsetidpunkten har kontanta medel, värdepapper och liknande som överstiger halva ersättningen för bolagets andelar (jämförelsebeloppet). Kallas även vinstbolag.

När upphör enskild firma?

Din verksamhet anses ha upphört när du inte längre utför uppdrag eller säljer varor. För att verksamheten ska vara helt avslutad ska du också ha sålt företagets alla tillgångar, betalat alla skulder och återfört alla obeskattade reserver.