:

Hur brukar man benämna de fyra huvudgrupperna av smärta?

Innehållsförteckning:

  1. Hur brukar man benämna de fyra huvudgrupperna av smärta?
  2. Hur kan smärta uttryckas?
  3. Var finns många nociceptorer?
  4. Hur kan du upptäcka smärta hos person med demenssjukdom?
  5. Vilka frågor bör du ställa till en person som har ont?
  6. Vad är en smärtgräns?

Hur brukar man benämna de fyra huvudgrupperna av smärta?

smärta i samband med vävnadsskada (nociceptiv smärta) 2. smärta som orsakas av sjukdomar och skador i perifera nerver, ryggmärg eller hjärna (neurogen smärta) 3. smärta orsakad av psykisk sjukdom (psykogen smärta) 4. smärta orsakad av okänd orsak (idiopatisk smärta) (Brattberg 1995, Berg 2002).

Hur kan smärta uttryckas?

Smärtyttringen kan kommuniceras genom en kognitiv process vilket innebär ett beskrivande av den. Alternativt kan smärtan uttryckas genom en regrediering till det emotionella språket, vilket bland annat innefattar skrik, stönande och suckande.

Var finns många nociceptorer?

Smärtfysiologi. Nociceptiv smärta har samband med vävnadsskada eller -irritation. Den uppstår genom retning av nociceptorer belägna i hud, muskulatur, benhinnor, inre organ och många andra vävnader.

Hur kan du upptäcka smärta hos person med demenssjukdom?

Genom att den demens- sjuke ofta saknar språk kommunicerar han/hon smärta genom att använda det semiverbala språket och kropps- språket. Den demenssjuke stönar, jämrar sig, gnäller eller skriker. Hållning, mimik, rörelser och gester ut- gör komponenter i kroppsspråket (Isaksson, 2000).

Vilka frågor bör du ställa till en person som har ont?

Skattning av smärtintensitet är endast en del av en komplett smärtanalys vilken ger svar på frågorna:

  • Intensitet - hur ont gör det?
  • Lokalisation - var gör det ont?
  • Varaktighet - när gör det ont?
  • Karaktär - på vilket sätt gör det ont?

Vad är en smärtgräns?

Begreppet smärttröskel definieras som den minsta intensitet av ett viss smärta som individer uppfattar som smärtsam. Ett annat begrepp är smärttolerans vilket istället definieras som hur mycket av en viss smärta som kan tolereras.