:

Kan inte styrka identitet?

Innehållsförteckning:

  1. Kan inte styrka identitet?
  2. Vad händer om man ljuger för Migrationsverket?
  3. Hur styrka sitt medborgarskap?
  4. Vad innebär sannolik identitet?
  5. Kan man få uppehållstillstånd utan pass?
  6. Vad är Identitetsdokument?

Kan inte styrka identitet?

Men det finns också en annan regel i § 12 som säger att en sökande som inte kan styrka sin identitet får naturaliseras (få svenskt medborgarskap) endast om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist här i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig.

Vad händer om man ljuger för Migrationsverket?

Om du inte kan klarlägga din identitet Det är olagligt att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet. Om det visar sig att du har lämnat falska identitetshandlingar eller oriktiga uppgifter om din identitet kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd och besluta att du ska utvisas ur Sverige.

Hur styrka sitt medborgarskap?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Vad innebär sannolik identitet?

5.3 Identitet och asylsökande barn identiteten ska göras sannolik. Detta avser såväl ensamkommande barn som barn i familj. Ett barn ska upplysas om att det kan styrka eller göra sin identitet sannolik genom att lämna in identitetshandlingar eller andra handlingar.

Kan man få uppehållstillstånd utan pass?

23 § utlänningsförordningen innebär inget generellt undantag från kravet på pass utan endast från kravet på att passet skall vara giltigt under hela den tid som det tillfälliga uppehållstillståndet gäller.

Vad är Identitetsdokument?

Alternativen för att styrka din identitet är att visa ditt hemlandspass i original eller identitetsdokument i original eller att en nära släkting som är svensk medborgare intygar din identitet. Enligt Migrationsverket är en nära släkting en make/kaka, förälder, vuxna barn eller syskon.