:

Vad är mina rättigheter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är mina rättigheter?
 2. Vilka rättigheter har barn och unga?
 3. När gäller barnkonventionen?
 4. Vilka rättigheter har barn i skolan?
 5. Vilka är de fyra grundläggande principerna för barnkonventionen?

Vad är mina rättigheter?

Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år. Mina Rättigheter hjälper dig att förstå vilka rättigheter du och alla andra barn har, varje dag runt om i hela världen.

Vilka rättigheter har barn och unga?

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.

När gäller barnkonventionen?

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

Vilka rättigheter har barn i skolan?

Barns rättigheter i skolan

 • Barn har rätt att gå i skolan. ...
 • Du och ditt barn har rätt att välja skola. ...
 • Barn har rätt att få den hjälp de behöver. ...
 • Barn har rätt att vara trygga i skolan. ...
 • Viktigt med bra samarbete mellan föräldrar och skola. ...
 • Om du tycker att skolan gör fel.

Vilka är de fyra grundläggande principerna för barnkonventionen?

De fyra grundprinciperna är:

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. ...
 • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. ...
 • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. ...
 • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.