:

Varför kan jag inte gruppera bilder i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Varför kan jag inte gruppera bilder i Word?
 2. Hur gör du för att animera flera bilder objekt tillsammans i Powerpoint?
 3. Hur lägger man två bilder bredvid varandra Word?
 4. Varför kan jag inte gruppera i PowerPoint?
 5. Vad innebär gruppering?
 6. Hur sammanfogar man bilder?
 7. Vad är dunsar?

Varför kan jag inte gruppera bilder i Word?

Om knappen Gruppera inte är tillgänglig kontrollerar du att du har markerat mer än ett objekt.

Hur gör du för att animera flera bilder objekt tillsammans i Powerpoint?

Lägga till animeringar för grupperade objekt

 1. Tryck på Ctrl och markera de objekt du vill använda.
 2. Välj Format > Grupp > Gruppera för att gruppera objekten.
 3. Välj Animeringar och välj en animering.

Hur lägger man två bilder bredvid varandra Word?

Om du vill flytta flera objekt samtidigt grupperar du dem tillsammans:

 1. Markera det första objektet.
 2. Håll ned Ctrl-tangenten och markera de andra objekten.
 3. Högerklicka på ett av objekten, peka på Grupperaoch välj sedan Gruppera.

Varför kan jag inte gruppera i PowerPoint?

Knappen Gruppera visas inte I PowerPoint kan det hända att knappen Gruppera inte visas om figuren, bilden eller objekt har infogats i en platshållare eller om du försöker gruppera en platshållare, eftersom platshållare inte kan grupperas med andra figurer, bilder och objekt.

Vad innebär gruppering?

Ordklass substantiv ● det att gruppera ● även om resultatet ● allmännare: grupp, fraktion ● ställning med knäna uppdragna mot kroppen och händerna på smalbenen (i simhopp och gymnastikho [..]

Hur sammanfogar man bilder?

Om du vill använda figuren senare högerklickar du på den och väljer Spara som bild. Ge bilden ett namn och spara den på datorn. Om du vill infoga bilden i ett annat Office-program öppnar du det programmet och väljer Infoga > Bilder. Leta upp bilden på datorn, markera den och välj sedan Infoga.

Vad är dunsar?

Betydelse: Falla tungt ned, så att det ger en duns, i hvardagstal.