:

För vilka gäller Sekretessen och hur länge?

Innehållsförteckning:

  1. För vilka gäller Sekretessen och hur länge?
  2. Vem omfattas av Sekretessen?
  3. När gäller inte sekretesslagen?
  4. Hur delar man skärmen i två PC?
  5. Hur delar man skärm på PC?

För vilka gäller Sekretessen och hur länge?

Sekretessen gällerlänge man kommit överens om att den ska gälla. Man kommer överens om en avtalstid under vilken information som lämnas ska hållas hemlig. Man kommer också överens om en sekretesstid under vilken informationen ska hållas hemlig.

Vem omfattas av Sekretessen?

Vilka uppgifter omfattas av sekretessen? Sekretessen gäller till exempel uppgifter om vem som är patient, patientens sjukdom och behandlingen av den, patientens adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden och andra sociala förhållanden, arbetsoförmåga, arbetsgivare, med mera.

När gäller inte sekretesslagen?

Tystnadsplikten gäller inte om vårdpersonalen misstänker att ett barn utsätts för ett brott. Det kan handla om att ett barn misshandlas eller utsätts för sexuella övergrepp. Vårdpersonal ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.

Hur delar man skärmen i två PC?

För att placera två fönster bredvid varandra och låta dem ta upp exakt lika mycket av respektive sida av skärmen tar du först tag i ramen på det fönster du vill ha på vänster eller höger sida. Håll musknappen nedtryckt och dra fönstret ända ut till kortsidan av bildytan på den sida av skärmen du vill placera fönstret.

Hur delar man skärm på PC?

Skärmspegling och projicering på datorn

  1. Välj Start > inställningar > Systemet > Projicera till denna PC .
  2. Under Lägg till funktionen “Trådlös Bildskärm” valfri för att projicera till den här datornväljer duValfri funktioner.