:

När träder P27 i kraft?

Innehållsförteckning:

  1. När träder P27 i kraft?
  2. När införs P27?
  3. Vad är Pain 001?
  4. Vad är en P27?
  5. Varför P27?

När träder P27 i kraft?

P27, vars syfte är att göra realtidsbetalningar och betalningar i olika valutor enklare och mindre kostsamt, trädde i kraft i januari 2021.

När införs P27?

Enligt nuvarande tidplan planeras respektive bank att ansluta till P27-plattformen i slutet av 2024, varpå filkommunikation via Bankgirot planeras upphöra. Därefter kommer all filkommunikation hanteras av respektive bank.

Vad är Pain 001?

1.1.1 Begrepp Allmän benämning för tjänst där kunden skickar material till banken för behandling. Typiskt avser termen pain. 001-betalningsmaterial. Servicekod Betalarkod som definierats i avtalet om avgående betalningar och som identifierar betalaren och serviceavtalet inom vars ramar materialet sänds.

Vad är en P27?

Vad är P27? P27 är en digital betalningsplattform som tillåter både inhemska och internationella betalningar i olika valutor. Betalningarna i, till exempel realtid, möjliggörs till och från både företag och privatpersoner via banken eller andra betaltjänstleverantörer.

Varför P27?

Fördelar för företag. Effektivare och enklare betalningsprocesser – både för inhemska och internationella betalningar. Hinder som hittills försvårat handeln inom samt till och från Norden kommer att försvinna i och med harmoniseringen av betalningssystemen.