:

Hur vet jag min idealvikt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet jag min idealvikt?
  2. När kan jag nå min målvikt?
  3. Hur mycket ska man väga om man är 183 cm?
  4. Vilken dag i veckan ska man väga sig?
  5. Hur mycket ska jag väga om jag är 180?

Hur vet jag min idealvikt?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma.

När kan jag nå min målvikt?

BMI för kvinnor och män

För kvinnorVärde
< 18.50Du är underviktig
18.50 - 24.9Du är normalviktig
25 - 29.9Du är överviktig
> 25Du är mycket överviktig

Hur mycket ska man väga om man är 183 cm?

Hälsosam vikt

Målviktstabell
180 cm65-81 kg
181 cm66-82 kg
182 cm66-83 kg
183 cm67-84 kg

Vilken dag i veckan ska man väga sig?

Du bör alltså se till att väga dig vid samma tidpunkt och dag - helst direkt när du vaknar på morgonen eftersom vikten då inte har påverkats lika mycket av dagens olika förehavanden. För att du ska få ett så tydligt resultat som möjligt bör du helst välja att väga dig en utvlad dag i veckan (din "vägdag").

Hur mycket ska jag väga om jag är 180?

Om du är 185 cm lång: bör du helst inte väga mindre än 64 kg (= BMI på 18,7) bör du helst inte väga mer än 86 kg (= BMI på 25,1)