:

Hur sker kontroll av kommunernas ekonomiska verksamhet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sker kontroll av kommunernas ekonomiska verksamhet?
  2. På vilka grunder återkallas legitimation inom hälso och sjukvården?
  3. Vilken lag styr över nämnder och förvaltningar?
  4. Vad händer om man blir av med läkarlegitimation?
  5. Vilka kommunala organ måste inrättas?
  6. Vilka är de obligatoriska nämnderna i en kommun?

Hur sker kontroll av kommunernas ekonomiska verksamhet?

Det här gör kommunfullmäktige Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

På vilka grunder återkallas legitimation inom hälso och sjukvården?

3 § Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska återkallas om den legitimerade 1. har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke, 2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller 3.

Vilken lag styr över nämnder och förvaltningar?

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheten (nämnder och förvaltningar) ska gå tillväga vid sin handläggning av ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller de bestämmelserna.

Vad händer om man blir av med läkarlegitimation?

Läkarlegitimationer kan återkallas och läkare få prövotid på olika grunder. Sjukdom, missbruk och brottslighet är sådana.

Vilka kommunala organ måste inrättas?

Nämnder som tillsätts enligt speciallagstiftning är vanligen obligatoriska. Det innebär att man måste inrätta särskilda nämnder för ifrågavarande uppgifter. Detta gäller beträffande byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, skol- styrelse, valnämnd, socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd.

Vilka är de obligatoriska nämnderna i en kommun?

I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas i en kommun; kommunstyrelse och valnämnd. Det ska också finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som är vanligt bland de största kommunerna. I övrigt är det kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas.