:

Varför är jag yr när jag ligger ner?

Innehållsförteckning:

  1. Varför är jag yr när jag ligger ner?
  2. Vad ska man göra om man är yr och mår illa?
  3. Vad kan långvarig yrsel bero på?
  4. Har varit yr i några dagar?
  5. Varför blir jag yr i huvudet när jag lägger mig ner?

Varför är jag yr när jag ligger ner?

Kristallsjuka är yrsel som beror på att kristaller i innerörats balansorgan lossnat och hamnat fel. Det gör att du känner dig väldigt yr när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka kallas även för godartad lägesyrsel och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Vad ska man göra om man är yr och mår illa?

De vanligaste yrselsjukdomarna är godartad lägesyrsel, Ménièrs sjukdom, vestibulär migrän, vestibularisneurit, åldersyrsel och psykogen yrsel i olika former. Godartad lägesyrsel: yrsel vid lägesändringar men också ostadighetskänsla. Tillståndet ska alltid behandlas.

Vad kan långvarig yrsel bero på?

Hjärt- och kärlsjukdomar Du kan få yrsel vid plötsliga svåra sjukdomar i blodkärlen, exempelvis hjärtinfarkt eller förändringar i hjärtrytmen. Du kan även få yrsel som ett av flera symtom om du får blodpropp i ett blodkärl i hjärnan. Oftast har du då även förlamningar och försämrad känsel.

Har varit yr i några dagar?

Att bli yr då och då är vanligt i de allra flesta fall ofarligt. Det är väldigt ovanligt att ha yrsel som enda symptom på någon allvarlig sjukdom. Om du har yrsel och samtidigt får ont i bröstet, blir förlamad eller får svårt att andas ska du genast ringa 112.

Varför blir jag yr i huvudet när jag lägger mig ner?

Godartad lägesyrsel eller ”kristallsjukan” Godartad lägesyrsel är vanligt efter det man slagit i huvudet. När man lägger sig ner eller på annat sätt ändrar ställning kommer kristallerna på grund av tyngdlagen att förflytta sig i båggången. Det ger en retning av sinnescellerna i båggången och övergående yrselattacker.