:

Vad är Pliktleverans?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Pliktleverans?
  2. Vad är arkivbeständigt papper?
  3. Vad är arkivbeständigt bläck?
  4. Vad är Pliktmaterial?
  5. Vad betyder pliktexemplar?
  6. Vilka myndigheter omfattas av arkivlagen?
  7. Är bläckstråleskrivare Arkivbeständig?
  8. Hur många pliktexemplar?
  9. Vad är Arkivförordningen?

Vad är Pliktleverans?

Två lagar om pliktexemplar Lag () om pliktexemplar av dokument gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och multimedier som är avsedda för spridning till allmänheten.

Vad är arkivbeständigt papper?

Arkivbeständigt papper är ett starkare papper av lumpmassa som ofta används till handlingar som ska bevaras, som t. ex. diplom och betyg. Papper som är testat och certifierat av RISE kan märkas med Svenskt arkiv.

Vad är arkivbeständigt bläck?

När man pratar om arkivbeständiga handlingar menar man handlingar som kan förvaras i skyddade miljöer under flera hundra år. Beständighet kan definieras som förmågan att under lång tid förbli oförändrad i kemiskt och fysikaliskt avseende.

Vad är Pliktmaterial?

E-plikt är en ny företeelse, men har en historia som är över 360 år gammal. Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera pliktexemplar till Kungliga biblioteket. Sedan 1979 gäller detta även audiovisuellt material såsom radio, tv, film och datorspel.

Vad betyder pliktexemplar?

Ett pliktexemplar eller friexemplar (även arkivexemplar eller biblioteksexemplar) är ett exemplar av en trycksak eller ett annat verk, som enligt lag måste levereras till plikt- eller friexemplarsbiblioteken, att arkiveras för bland annat forskningsändamål.

Vilka myndigheter omfattas av arkivlagen?

Arkivlagen gäller arkiven hos myndigheterna — både statliga och kommunala sådana — samt hos vissa organ med myndighetsfunktioner. De grundläggande reglerna är gemensamma för alla dessa myndigheter och organ. Vissa bestämmelser gäller specifikt för de statliga myndigheterna och några specifikt för de kommunala.

Är bläckstråleskrivare Arkivbeständig?

– Det viktiga är att både papperet och bläcket är godkänt enligt ISO:s kvalitetskrav för arkivbeständiga utskrifter. Bläcket till Pagewide är certifierat för arkivbeständiga utskrifter, säger Lars Esping.

Hur många pliktexemplar?

Tryckerierna ska enligt lag skicka skicka sju så kallade pliktexemplar. Ett kommer till oss på KB och övriga skickas till sex olika universitetsbibliotek. Beroende på hur stor produktion tryckeriet har kan det dröja allt från en månad till ett år innan boken kommer till KB.

Vad är Arkivförordningen?

Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar föreskrifterna bland annat hur handlingar ska framställas, organiseras, redovisas, gallras, förvaras, skyddas och överlämnas. Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS).