:

Vad gör man åt en förstorad mjälte?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man åt en förstorad mjälte?
  2. Hur tar man bort mjälten?
  3. Hur upptäcks förstorad mjälte?
  4. Kan man känna mjälten?
  5. Vad händer om mjälten brister?

Vad gör man åt en förstorad mjälte?

Ibland leder mjältförstoringen till brist på röda blodkroppar och trombocyter (blodplättar). Behandlingen innefattar vanligtvis kortison och immundämpande läkemedel, men många med syndromet klarar sig utan behandling. En del behöver blodtransfusioner, och ibland opereras mjälten bort.

Hur tar man bort mjälten?

På Ersta sjukhus kirurgklinik gör vi så kallad splenektomi - en operation där man avlägsnar mjälten. Operationerna utförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Mjälten fungerar som ett slags filter för blodet, men vi kan leva utan organet.

Hur upptäcks förstorad mjälte?

Själva diagnosen ställs med ett benmärgsprov som tas från bäckenbenet.

Kan man känna mjälten?

Mjälten sitter under de nedersta revbenen på vänster sida. Att mjälten svullnar brukar inte kännas någonting. Däremot finns det en liten risk för att mjälten brister när den är svullen.

Vad händer om mjälten brister?

Då kan du också få ett blåmärke, som ofta sitter längre ner än själva skadan eftersom blodet rinner neråt. En allvarlig form av inre blödningar kan uppstå om du har fått ett kraftigt slag mot kroppen. Då kan organ som levern eller mjälten spricka. Även stora blodkärl inne i kroppen kan slitas av.