:

På vilket sätt kan Internet hjälpa barn och vuxna socialt?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt kan Internet hjälpa barn och vuxna socialt?
  2. Hur pratar jag med mitt barn om nätet?
  3. Vad gör mina barn på nätet?
  4. Hur kan man hjälpa barn som far illa?
  5. Hur många barn blir utsatts för sexuella övergrepp i Sverige?
  6. När ska man anmäla att ett barn får illa?

På vilket sätt kan Internet hjälpa barn och vuxna socialt?

Att sitta på nätet kan alltså vara socialt och viktigt både för dem som har mycket kompisar i skolan och de som kanske inte har det. Nätet kan också vara en plats att hitta andra barn och unga som har samma intressen eller som delar liknande erfarenheter. Det kan handla både om positiva och negativa upplevelser.

Hur pratar jag med mitt barn om nätet?

Ett bra sätt att visa intresse är att be barn och unga visa vad de gör på nätet, kanske vill de visa sina favoritklipp på Youtube eller vilka bloggar och spel de tycker om. Be dem berätta vad det är de tycker är roligt med nätet och förklara att du vill veta och att du vill förstå.

Vad gör mina barn på nätet?

Prata om det ofta och gör samtalen om vad de gjort på nätet till ett vanligt inslag i vardagen. Ett annat tips är att använda de inställningar för föräldrakontroll som finns i webbläsare och i appar. Det finns dock en risk att de filtrerar bort innehåll som man faktiskt vill att barnet ska ha tillgång till.

Hur kan man hjälpa barn som far illa?

I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Hur många barn blir utsatts för sexuella övergrepp i Sverige?

Enligt SBU* har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det blir, lågt räknat, ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Detta visar undersökningen från 2007. Enligt mer färska undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset rör det sig snarare om 1 barn av 5, det vill säga sex barn i varje klass.

När ska man anmäla att ett barn får illa?

Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Du som medborgare har ingen skyldighet att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du dock hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt.