:

Hur mäter man maskstorlek på fiskenät?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mäter man maskstorlek på fiskenät?
 2. När får man fiska i havet?
 3. Får man fiska kräftor i Vänern?
 4. Hur man fiskar med nät?
 5. Vilket fiskenät?
 6. Får man fiska i Vänern?
 7. När är det tillåtet att fiska kräftor?
 8. Hur använder man fiskenät?
 9. Hur funkar ett fiskenät?
 10. Hur länge kan ett fiskenät ligga i?
 11. Vad är fiskenät gjorda av?

Hur mäter man maskstorlek på fiskenät?

Svenska fiskerimyndigheter pratar oftast om maskstorlek som helmaska vilket är detsamma som 2 maskstolpar eller 2 varv. Idag är det vanligt att man pratar om maskstorleken i mm, men många använder fortfarande det gamla sättet att mäta maskstorlek med: varv per aln eller varv per fot eller t.o.m. varv per kvarter.

När får man fiska i havet?

I havet och Mälaren får man fiska havsöring och lax året runt om det inte sker i fredade områden. Däremot är alla vattendrag och vissa mynningsområden fredade under tiden 15 september till 31 december. Det innebär att du inte får fiska där under denna tid.

Får man fiska kräftor i Vänern?

Yrkesfiskare kan beviljas ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen för att fiska kräfta. Tillståndet gäller på allmänt vatten i Vänern, Vättern eller Hjälmaren.

Hur man fiskar med nät?

Nät skall vara bottensatta och den sammanlagda längden får maximalt vara 100 meter per person. Näten får inte vara högre än 3 meter. Maskan skall sträckt vara mindre än 41 millimeter eller större än 85 millimeter. Vid fiske med nät skall redskapen vittjas minst en gång vart 5 dygn.

Vilket fiskenät?

När du ska fiska med fisknät är det inte alltid så lätt att veta vilken maskstorlek och trådgrovlek du ska använda till den fisk du vill fånga. Här får du massor med tips om hur du ska tänka när du använder fiskenät.

Får man fiska i Vänern?

Fisket i Vänern är fritt i huvudsak inom 300 meter från fastlandet eller från ö med minst 100 meter längd. Undantag av fredningsområden, vissa fiskevårdsområden och förbud av fiske på enskilda arter. Förbud att fiska och fånga lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt, detta gäller hela året.

När är det tillåtet att fiska kräftor?

Fisket får ske under perioden 1 augusti- 15 september.

Hur använder man fiskenät?

Så här gör du när du lägger ut dina fiskenät:

 1. Det är lättare om man är två i båten, en ror och en sköter fisknäten.
 2. Fäst en lina i fisknätets bägge ändar och en godkänd fiskekula i den andra så att du hittar igen fisknäten.
 3. Sträck inte fisknäten utan var noga med att de läggs löst så garnet kan snärja in fisken.

Hur funkar ett fiskenät?

Vissa garn står fast på en plats, medan andra driver med vattnet, den förra kallas sättgarn eller stågarn och sänks ner med underdelen mot botten, medan drivgarn flyter på ytan och hänger ner som en ridå från bojarna/flötena.

Hur länge kan ett fiskenät ligga i?

Som regel bör du lägga ut fisknäten vid 5-6 tiden på kvällen och vittja så tidigt som möjligt på morgonen medan det normalt fortfarande är lugnt. Låt aldrig fisknäten stå ute flera dagar i sträck, då dör fisken på näten.

Vad är fiskenät gjorda av?

Moderna fiskenät är tillverkade av nylon och bryts ned väldigt långsamt. Därför håller näten väldigt länge och kan fortsätta sitt kusliga spökfiske under ytan i åratal utan att någon vet om att näten finns där eller vittjar dem.