:

Hur mycket slänger en person per år?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket slänger en person per år?
  2. Hur påverkas miljön av att vi slänger mat?
  3. Hur mycket slänger vi i Sverige per person?
  4. Hur många kilo mat slängs?
  5. Hur mycket mat slängs i Europa?

Hur mycket slänger en person per år?

Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är frukt, grönsaker, bröd och matrester. Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.

Hur påverkas miljön av att vi slänger mat?

Årligen slängs 1,3 ton mat i Sverige, en stor del av detta står de svenska hushållen för, som årligen slänger 710 000 ton mat. Matsvinnet i Sverige står för 500 000 ton växthusgaser, det motsvarar ungefär lika mycket gas som 200 000 bilar släpper ut per år.

Hur mycket slänger vi i Sverige per person?

Avfall från hushållen Mängden avfall per person från hushållen har ökat mellan 20, från 430 kilogram per person till cirka 440 kilogram per person (icke-farligt och farligt avfall sammantaget). Mellan 20 skedde ingen ökning av hushållsavfall per person.

Hur många kilo mat slängs?

Enligt den senaste undersökningen beräknas hushållen hälla ut cirka 190 000 ton flytande mat och dryck i avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 18 kilo per person och år. De största mängderna som slängs är kaffe, te och mejeriprodukter. Mindre hushåll slänger mer per person.

Hur mycket mat slängs i Europa?

Uppskattningar visar att EU-länderna årligen genererar 88 miljoner ton matavfall. Detta motsvarar en mängd på 173 kg per person.