:

Hur räknar man ut bolagsskatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut bolagsskatt?
  2. Vad ska ligga på konto 2510?
  3. Vad baseras bolagsskatten på?
  4. Hur räknar man ut slutlig skatt?
  5. Vad är skattefordringar?

Hur räknar man ut bolagsskatt?

Bolagsskatten är en skatt som förändras då och då. Följande skattesatser gäller: För räkenskapsår som börjar 2019-01--12-31 är skattesatsen 21,4%. För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%.

Vad ska ligga på konto 2510?

Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot. När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat).

Vad baseras bolagsskatten på?

Bolagsskatt är skatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för den lön som hen fått från aktiebolaget och för eventuell utdelning på aktierna.

Hur räknar man ut slutlig skatt?

Är du osäker på om det finns risk för kvarskatt kan du använda vår beräkningstjänst Räkna ut din skatt. Där kan du göra en prognos som visar hur mycket skatt du ska betala totalt för året och om det återstår skatt att betala (risk för kvarskatt) eller om skatteåterbäring istället kan förväntas.

Vad är skattefordringar?

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.