:

Hur kan man få tillgång till Legimus?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man få tillgång till Legimus?
  2. Kan alla använda Legimus?
  3. Hur länge får man ha Legimus?
  4. Hur loggar jag in på Legimus?
  5. Vad betyder ordet bibliotek?
  6. Varför kommer jag inte in på Legimus?
  7. Kan inte logga in på Legimus?

Hur kan man få tillgång till Legimus?

Hur kan jag ge låntagare tillgång till Legimus? Du som arbetar på ett bibliotek kan ansöka om att bli registrerare för ditt bibliotek genom att fylla i ett ansökningsformulär. Ditt bibliotek måste ha ett bibliotekskonto för nedladdning.

Kan alla använda Legimus?

Tänk på att det inte är alla som får låna talböcker och att många bibliotek vill att du ska boka tid. Legimus är bara till för personer som inte kan läsa tryckta böcker. Det kan bero på att du har en synskada, dyslexi eller liknande.

Hur länge får man ha Legimus?

Konton där användaren aldrig har loggat in efter ett år. Det gäller både användarkonton och registrerarkonton. Bibliotekskonton där alla användare är inaktiva efter tre år.

Hur loggar jag in på Legimus?

Du som har ett konto för att låna eller ladda ner från Legimus kan logga in här. För att låna från Legimus måste du ha en läsnedsättning. Kontakta ditt bibliotek för att få ett konto....Första gången du loggar in

  1. Godkänn användaravtalet.
  2. Fyll i din e-postadress och lösenord.
  3. Välj ett användarnamn.

Vad betyder ordet bibliotek?

Etymologi. Ordet kommer från latinets bibliotheca, som kommer från grekiskans βιβλιοϑήκη (bibliotheke), som är bildat av βιβλίον (biblion) 'bok' (jämför med bibel) och ϑήκη (theke) 'förvaringsrum' (jämför med apotek, hypotek, pinakotek).

Varför kommer jag inte in på Legimus?

Om Legimus inte får använda mobil data krävs en Wi-Fi uppkoppling för att läsa och ladda ner. Har enheten tillräckligt med utrymme för att läsa/ladda ner en bok? Testa med att frigöra utrymme och starta Legimus igen. Ladda ned boken om det går och prova med att läsa den.

Kan inte logga in på Legimus?

Jag kan inte logga in på legimus.se Kolla att du har skrivit in användarnamnet och lösenordet rätt. MTM har inte koll några e-postadressbyten som sker utanför vårt system. Du måste logga in med den gamla e-postadressen och ändra till den nya på Mina sidor innan du kan använda den för att logga in.