:

Kan DNA reparera sig hur?

Innehållsförteckning:

  1. Kan DNA reparera sig hur?
  2. Vad händer när DNA skadas?
  3. Vad skadar DNA?
  4. Hur går det till när DNA kopierar sig?
  5. Vad är det för skillnad på DNA och RNA?
  6. Vad är skillnaden mellan en cancercell och en vanlig cell?

Kan DNA reparera sig hur?

Kopieringen och lagningen av arvsmassan samt tillväxtkontrollen sker på likartat sätt i jästceller som i människans celler. Många av de proteiner i jäst som deltar under DNA-kopiering och lagning av DNA-skador har renats fram och studerats biokemiskt.

Vad händer när DNA skadas?

DNA-brott som lagas felaktigt kan orsaka stor skada på celler vilket i sin tur kan leda till celldöd eller sjukdomar som till exempel cancer. Med en ny metod har forskare från Chalmers nu identifierat en ny roll för proteinet CtIP som är en viktig komponent vid reparation av DNA-brott i människans celler.

Vad skadar DNA?

Att DNA kan skadas av angrepp från omgivningen, till exempel av UV-strålning, var dock känt sedan länge. Den mekanism som majoriteten av alla celler använder sig av för att laga UV-skador, nucleotide excision repair, har kartlagts av Aziz Sancar, född i Savur, Turkiet, och verksam i USA.

Hur går det till när DNA kopierar sig?

Replikation sker före varje celldelning. Replikationen börjar med att DNA-spiralens båda strängar separeras från varandra, genom att bindningarna mellan dem bryts. Sedan fungerar de båda strängarna var för sig som mallar för uppbyggnaden av nytt DNA. Resultatet blir två identiska DNA-dubbelspiraler.

Vad är det för skillnad på DNA och RNA?

Slutprodukten vid transkriptionen är ett budbärar-RNA som kort brukar benämnas mRNA, där ”m” står för engelskans messenger som betyder just budbärare. Både DNA och RNA är nukleinsyror men till skillnad från DNA som är dubbelsträngat, består RNA av en enkel sträng.

Vad är skillnaden mellan en cancercell och en vanlig cell?

Cancerceller skiljer sig från normala celler på flera sätt. En cancercell börjar reproducera sig själv okontrollerat (genom mitos), den reagerar inte på signaler från omgivande celler, de binder inte särskilt hårt till varandra, och de differentierar inte.