:

När använder man konsolidering av data?

Innehållsförteckning:

  1. När använder man konsolidering av data?
  2. Hur konsoliderar man i Excel?
  3. Vad betyder att konsolidera?
  4. Vad är konsolidering?
  5. Vad är konsoliderad situation?

När använder man konsolidering av data?

När du konsoliderar data sammanställer du data så att du enklare kan uppdatera och sammanställa efter behov. Om du till exempel har ett kalkylblad för utgifter för varje regionalt kontor kan du använda konsolidering till att samla alla siffror i ett huvudkalkylblad för företagets utgifter.

Hur konsoliderar man i Excel?

Kombinera efter kategori

  1. Öppna varje källblad.
  2. Klicka på den övre vänstra cellen i målbladet i det område där du vill att den konsoliderade informationen ska visas. ...
  3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.
  4. I rutan Funktion klickar du på den funktion Excel använda för att konsolidera data.

Vad betyder att konsolidera?

Ordet konsolidera kommer från det latinska ordet consolidare och betyder att förbättra eller förstärka strukturen hos något, men innebörden kan alltså variera beroende på vilket faktaområde ordet används inom.

Vad är konsolidering?

När man talar om konsolidering av bolag betyder det att två eller flera bolag slås ihop för att göra dem till en enhet. Då slås bolagens samtliga skulder, tillgångar och andra eventuella finansiella resurser ihop.

Vad är konsoliderad situation?

Konsolidering (psykologi) – inom inlärningspsykologin, händelser som ökar sannolikheten för upprepning av ett visst beteende. Konsolidering (minne) – processer i hjärnan som gör att information överförs från korttidsminnet till långtidsminnet.