:

Kan man operera artros i axeln?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man operera artros i axeln?
  2. Hur länge håller en omvänd Axelprotes?
  3. Kan man byta ut en Axelled?
  4. När opererar man axel?
  5. Varför omvänd Axelprotes?
  6. Hur mår man efter en axeloperation?

Kan man operera artros i axeln?

Axelprotes är idag en väl etablerad operation. Den vanligaste orsaken till operation är förslitning, så kallad artros, men även reumatisk sjukdom och akuta frakturer opereras med protes. Vid operationen avlägsnas ledkulan och ersätts med en metallkula som ofta förankras med ett skaft som går ner i överarmens märghåla.

Hur länge håller en omvänd Axelprotes?

Behandlingen av artros i avancerade skeden är protesersättning, vilket i nästan alla fall ger symtomminskning, ökad rörlighet och styrka i axelleden. Resultatet efter axelprotes är utmärkt och 10 år efter operation har mer än 95 % fortfarande en väl fungerande axel.

Kan man byta ut en Axelled?

Vid en axelledsoperation med protes ersätts den slitna leden i axeln med en protes av en ledkula i metall och ibland även en ledskål i plast. Operationen görs för att minska smärtorna från axelleden och förbättra rörligheten.

När opererar man axel?

Den vanligaste orsaken till operation är förslitning, så kallad artros, men även reumatisk sjukdom och akuta frakturer opereras med protes.

Varför omvänd Axelprotes?

Du har opererats med en omvänd axelprotes. Används oftast vid stora senskador som ej går att reparera och vid grav artros. Protesen tar hjälp av andra stora muskler för att ge bättre funktion till axelleden. Protesen kan begränsa rörelser som roterar axeln utåt och inåt.

Hur mår man efter en axeloperation?

Din axel behöver sin tid på sig att läka och går inte att påskynda. Att armen och handen är svullen efter en fraktur eller operation är vanligt. Det är också vanligt att man får ett stort blåmärke (så kallat hematom) som efter hand sprider sig längs armen och ner mot handen.