:

Vad är det för metall i kablar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det för metall i kablar?
  2. Vad betyder EXQ?
  3. Hur byglar man?
  4. Hur vet man vilken kabel som är jord?
  5. Vad betyder EXLQ?
  6. Vad betyder bokstäverna på kabel?

Vad är det för metall i kablar?

De material som är vanligast idag vid tillverkning av olika kablar för överföring av högfrekventa signaler är: Koppar, aluminium och kopparbelagt stål, kallas ”copper clad steel”, i vissa fall förekommer även kopparklädd aluminium. Av dessa är det bara en som är riktigt bra lämpad för ändamålet, det är koppar.

Vad betyder EXQ?

EXQ är en PEX-isolerad kabel med halogenfri yttermantel för fast installation inomhus och utomhus. (ej i mark eller vatten) För öppen eller dold (i rör) förläggning. Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus. Vid förläggning utomhus skall särskilda åtgärder vidtas för att skydda kabeln mot direkt solljus.

Hur byglar man?

Separera trådarna i kabeln med hjälp av ett nålverktyg för att göra utrymme för den nya kabeln som ska anslutas. Anslut den nya kabeln genom att trä den genom springas som du gjort mellan trådarna med nålverktyget.

Hur vet man vilken kabel som är jord?

Nollan och jorden ligger nära varandra i spänning, då är den tredje fasen. Med en glödlampa mellan fasen och jorden löser jfb:n ut, så då vet du vilken ledare som är jord och den kvarvarande är nollan.

Vad betyder EXLQ?

Halogenfri installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får även installeras i mark, dock skall kabeln då förses med ett extra skydd mot mekaniska påfrestningar.

Vad betyder bokstäverna på kabel?

När det kommer till den svenska standarden för hög-, mellan- och lågspänningskabel betyder bokstävernas ordning följande: Första bokstaven – Ledare, till exempel Cu, entrådig. Andra bokstaven – Isolering, till exempel PVC. Tredje bokstaven – Mantel eller annan konstruktionsdetalj, till exempel armering av ståltråd.