:

Hur får man bort plack i ådrorna?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man bort plack i ådrorna?
  2. Är ateroskleros ärftligt?
  3. Hur påverkar rökning ateroskleros?
  4. Vad är förkalkning i hjärnan?
  5. Vad är Alports syndrom?

Hur får man bort plack i ådrorna?

Behandling vid åderförkalkning Vid åderförkalkning är behandling i form av livsstilsförändringar väldigt viktigt. Rökstopp, motion och kost spelar stor roll för hur din åderförkalkning ska utvecklas, även om du samtidigt får medicin. Det finns inga läkemedel som kan ta bort åderförkalkning som redan bildats i kärlen.

Är ateroskleros ärftligt?

Orsaken och riskfaktorerna för ateroskleros kan vara ärftliga faktorer, högt blodtryck, höga blodfetter, kosten, bukfetma, för lite motion, diabetes, rökning och stress.

Hur påverkar rökning ateroskleros?

Rökning och hjärt-kärlsjukdom Nikotinet i tobaken höjer blodtrycket och ökar pulsen. Andra skadliga ämnen i tobaken sätter igång de mekanismer som resulterar i åderförfettning, ateroskleros. Åderförfettning ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke och fönstertittarsjuka.

Vad är förkalkning i hjärnan?

Vid vaskulär demens eller blodkärlsdemens är det blodkärlen som antingen råkat ut för en förfettning/förkalkning eller en blodpropp som bidragit till att de täppts igen och på så vis orsakat brist på syre och näring i hjärnvävnaden runt omkring.

Vad är Alports syndrom?

Alports syndrom är ett ärftligt syndrom som kännetecknas av njursjukdom och hörselnedsättning som oftast är svår. Även synnedsättning förekommer i olika grad. Syndromet finns i flera former och orsakas av olika genetiska förändringar.