:

Vad gör man om ens barn blir utfryst?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man om ens barn blir utfryst?
  2. Hur hantera barn som mobbar?
  3. Vad gör man om man blir utfryst?
  4. När man blir utfryst?
  5. Vad göra med mobbare?

Vad gör man om ens barn blir utfryst?

Du frågar om vad ni kan kräva av skolan och när det gäller mobbning är svaret tydligt. En lärare som får reda på att en elev känner sig mobbad eller kränkt ska informera rektor, som i sin tur ska anmäla det till kommunen. De är skyldiga att omedelbart utreda det som inträffat och att vidta åtgärder.

Hur hantera barn som mobbar?

Prata med barnet Du kan säga till barnet att det aldrig är rätt att behandla någon annan illa, och att det aldrig är barnets fel att hen blir mobbad. Lyssna på barnet och försök ta reda på om mobbningen fortfarande pågår, vem som mobbar, hur ofta det sker och hur länge det har pågått.

Vad gör man om man blir utfryst?

Du kan gå till skolkuratorn och få mer konkreta råd. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen och diskutera vad du kan göra där. På nätet kan du få stöd till exempel på tjejzonen.se. Du ska alltså inte bara ge upp, som jag redan sagt.

När man blir utfryst?

Det är oftast lättare om man är flera personer som säger till. För den som upplever att man är utfryst på sin arbetsplats uppmanar Kristina Östberg bland annat till att man kan prata med facket. Men hon tycker också att man ska leta efter ett nytt jobb medan man fortfarande orkar, ett råd som kan vara provocerande.

Vad göra med mobbare?

Ta barnets känslor på allvar Ta reda på hur barnet mår och hur det bäst kan känna sig skyddat och säkert. Barn kan bli mycket deprimerande och desperata efter en lång tids utsatthet för mobbning. Om du behöver hjälp kan du kontakta skolans kurator, skolsköterskan, skolpsykologen, eller organisationer utanför skolan t.