:

Hur får man parkera en cykel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man parkera en cykel?
 2. Hur man cyklar i Stockholm?
 3. Är det olagligt att cykla mot rött?
 4. Var kan man hyra cykel i Stockholm?
 5. Får man ta med sig cykel på pendeltåget?
 6. Får man cykla på gångfartsområde?
 7. Var får man cykla i Nackareservatet?

Hur får man parkera en cykel?

Allra helst ska din cykel förstås stå på en särskild cykelparkering eller i ett ställ. I annat fall ska den stå så att den inte hindrar trafik och gångtrafikanter. Det betyder till exempel att den inte får stå i gångbana eller cykelbana. Du får inte heller parkera din cykel där det finns en förbudsskylt.

Hur man cyklar i Stockholm?

Stockholmstrafiken kan vara intensiv och många ska samsas på gator, gångbanor och cykelbanor....10 tips för cyklister

 • Ge tecken. ...
 • Undvik att stanna i cykelbanan. ...
 • Håll dig till höger. ...
 • Anpassa dig till fotgängare. ...
 • Använd ringklocka. ...
 • Se upp för bildörrar.

Är det olagligt att cykla mot rött?

Det är förbjudet att cykla mot rött vid trafikljus. Gör du det ändå riskerar du att böter på 1 000 kronor.

Var kan man hyra cykel i Stockholm?

Här hittar du företag där du kan hyra cykel i Stockholm.

 • Stockholm City Bikes. Med tjänsten Stockholm City Bikes kan du låna cyklar från mer än 94 cykelställ runt om i Stockholm. ...
 • Bike Sweden. ...
 • Rent a Bike. ...
 • Bikehike. ...
 • Rekommenderade länktips.

Får man ta med sig cykel på pendeltåget?

Cykel på SL-pendeln Cykel får medtas utan avgift men inte under rusningstrafik kl. 6.00–9.00 och 15.00–18.00. Cykel är dock ej tillåten till Arlanda C, Odenplan och Stockholm City.

Får man cykla på gångfartsområde?

Gågata eller gångfartsområde När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Var får man cykla i Nackareservatet?

Merparten av reservatet ligger dock i Nacka kommun. Där får man cykla på samtliga anlagda gång- och cykelvägar samt stigar, med undantag för elbelysta motionsspår. När det gäller hundar så måste de vara kopplade överallt i reservatet, förutom vid särskilt skyltade hundrastgårdar.