:

Hur gör man Ägarbyte på bil vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man Ägarbyte på bil vid dödsfall?
  2. Kan man ta om sin Körkortsbild?
  3. Hur ersätta förlorat körkort?
  4. Vem får bilen vid dödsfall?
  5. Vad händer med bilen när man dör?

Hur gör man Ägarbyte på bil vid dödsfall?

Om nuvarande ägare är ett dödsbo Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan. Läs mer under Anmäl ägarbyte via registreringsbevis.

Kan man ta om sin Körkortsbild?

Du fotograferar dig i en fotoautomat på något av våra kontor. Ditt foto skickas sedan digitalt tillsammans med din namnteckning till Transportstyrelsen, som tillverkar körkortet. Fotografering för körkortsförnyelse kostar 125 kronor.

Hur ersätta förlorat körkort?

Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen skickar ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd. Eftersom körkortet är en id-handling ska du även anmäla till polisen om det har blivit stulet.

Vem får bilen vid dödsfall?

Din pappas fru kan genomföra ett ägarbyte men bilen ska likväl redovisas som en tillgång i din pappas bouppteckning, eftersom den utgjorde del av hans kvarlåtenskap vid dödsfallet. Bilen, eller motsvarande värde utgör således en del av din pappas arv och ska fördelas mellan dödsbodelägarna.

Vad händer med bilen när man dör?

När en kund avlider övergår lånet och fordonet till dödsboet. Vi får information om dödsfallet automatiskt från Skatteverket och skickar därefter ut ett ränte- och kapitalbesked inför bouppteckningen.