:

Hur länge sparas e-post i Gmail?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge sparas e-post i Gmail?
 2. Hur sparar man i Gmail?
 3. Hur sparar man Mail i Outlook?
 4. Vart hamnar sparade Mail?
 5. Hur länge sparas Mail i Outlook?
 6. Varför hamnar mina Mail i Arkiv?
 7. Var finns sparade dokument?

Hur länge sparas e-post i Gmail?

Om ett senare meddelande i tråden får etiketten projekt-A lagras alla meddelanden i tråden nu i 365 dagar från det att det senare meddelandet skickades. När lagringsregeln har löpt ut och Gmail rensar meddelandena med etiketter, kan det dröja upp till 24 timmar innan meddelanden utan etiketter raderas permanent.

Hur sparar man i Gmail?

Ladda ned e-post på datorn

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Öppna e-postmeddelandet.
 3. Klicka på Mer .
 4. Klicka på Ladda ned meddelandet.

Hur sparar man Mail i Outlook?

Dubbelklicka för att öppna meddelandet som du vill spara och klicka på Spara som på Arkiv-menyn. Välj en mapp i fönstret Mapp i dialogrutan Spara som och sedan platsen i den valda mappen där du vill spara filen.

Vart hamnar sparade Mail?

Som standard sparas en kopia av alla skickade meddelanden i mappen Skickat. När du svarar på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande som sparas i en annan mapp än Inkorgen, kan du konfigurera Outlook så att en kopia av det skickade meddelandet sparas i samma mapp som det ursprungliga meddelandet.

Hur länge sparas Mail i Outlook?

Standardperioden för dina objekt i Inkorgen och Utkast är sex månader, och tre månader för dina objekt i Skickat, men du kan ändra dessa perioder med hjälp av alternativet Ta bort Outlook-objekt äldre än.

Varför hamnar mina Mail i Arkiv?

Med Arkivera automatiskt kan du hantera utrymmet i postlådan eller på e-postservern som du använder genom att automatiskt flytta objekt till en arkivplats.

Var finns sparade dokument?

Hitta och öppna filer

 1. Öppna appen Filer på telefonen. Läs mer om var du hittar apparna.
 2. Nedladdade filer visas. Tryck på menyn. om du letar efter andra filer. Tryck på Mer Sortera efter om du vill sortera efter namn, datum, typ eller storlek. ...
 3. Tryck på en fil som du vill öppna.