:

Vilken fondförsäkring ska jag välja?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken fondförsäkring ska jag välja?
  2. Vilken fondförsäkring är bäst itp1?
  3. Vilken fondförsäkring är bäst 2020?
  4. Vilket ITP val är bäst?
  5. Vilket pensionsavtal är bäst?

Vilken fondförsäkring ska jag välja?

Vill du välja placering för dina pengar själv, kan du välja mellan två placeringsformer, traditionell försäkring eller fondförsäkring. Den traditionella försäkringen innebär lägre risk och innehåller garantier. Fondförsäkring innebär högre risk och innehåller ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning.

Vilken fondförsäkring är bäst itp1?

Skandia Liv och Nordea Liv & Pension rankas högst inom ITP-valen ITP 1 och ITPK för privatanställda tjänstemän i Max Mathiessens senaste analys. Skandia Liv är det bästa valet inom sk traditionell försäkring enligt rådgivningsfirman och Nordea Liv & Pension tar förstaplatsen inom fondförsäkring.

Vilken fondförsäkring är bäst 2020?

Nedan följer en sammanfattning av de bästa fonderna 2020 i respektive kategori: Bästa generella globalfond: Länsförsäkringar Global Indexnära. Billigaste globalfonden: Avanza Global. Bästa hållbara globalfonden: SPP Global Plus.

Vilket ITP val är bäst?

Skandia Liv och Nordea Liv & Pension rankas högst inom ITP-valen ITP 1 och ITPK för privatanställda tjänstemän i Max Mathiessens senaste analys. Skandia Liv är det bästa valet inom sk traditionell försäkring enligt rådgivningsfirman och Nordea Liv & Pension tar förstaplatsen inom fondförsäkring.

Vilket pensionsavtal är bäst?

Branscher med bästa tjänstepensionsavtalen Jobba åt staten, det ger dig bäst pensionsavtal. Du får 6 procent av lönen upp till 38 438 kronor och 31,5 procent av lönen på den del som överstiger det beloppet. Även försäkringsbranschen och storbank är bra arbetsgivare om man vill ha stor tjänstepension.