:

Hur byggde man kyrkor förr?

Innehållsförteckning:

  1. Hur byggde man kyrkor förr?
  2. Vem byggde kyrkorna på medeltiden?
  3. I vilket väderstreck är kyrkor byggda?
  4. Vilka byggde kyrkorna?
  5. Hur byggde man medeltida hus?

Hur byggde man kyrkor förr?

De första stenkyrkorna byggdes med rundbågade fönster och dörrar. Den byggstilen kallas romansk. I södra Europa hade man på 1100-talet börjat lära sig bygga kyrkorna med smalare pelare, högre föns- ter och spetsigare valv.

Vem byggde kyrkorna på medeltiden?

Av den äldsta absidkyrkan i Hejnum återstår kanske några reliefer och sånt, för övrigt så har grundmurarna påträffas i marken. Tornet uppfördes omkring år 1200 av Botvid stenmästare, som signerat det med runor, och i mitten av 1200-talet uppförde Lafrans Botvidarson långhus och kor till detta.

I vilket väderstreck är kyrkor byggda?

Traditionellt har alltid kyrkor byggts så att altaret är i öster och ingången i väst. Församlingen ska alltså ha blicken mot öst, det väderstreck som är ljusets ursprung och där solen går upp.

Vilka byggde kyrkorna?

Idén att bygga en kyrka kommer förstås utifrån Gotland, och sakkunskapen säger att det gjorde kunskapen om hur man bygger en kyrka också. Men det finns som sagt inget bevis för det var att specialiserade entreprenörer som byggde dem.

Hur byggde man medeltida hus?

I Danmark och sydligaste Sverige byggde man hus i skiftesverk eller korsvirke. Korsvirkeshus förekom även i städerna där det var svårt att få tag på byggnadsvirke. I mellersta och norra Sverige och i Norge där det fanns gott om timmer var husen knuttimrade. Taken var täckta med vass, halm, torv, bräder eller takspån.